ServiceScore 2020

Hade allt varit som ’vanligt’ så hade våra mätningar, för att kora de företag och verksamheter som är bäst på att ge service, vara i full gång.

ServiceScore är en heltäckande kartläggning där nästan 200 företag och verksamheter i drygt 20 branscher är inkluderade. Vi kan alla se hur många branscher nu har det mycket svårt och ibland står helt stilla. Med dessa omständigheter känns det inte rättvist att genomföra denna jämförelse av servicenivåer just nu.

Service är ju enligt vår definition allt som ligger utanför det man betalat för, det där ’lilla extra’. Vi har stor respekt för att många företag nu kämpar för att överhuvudtaget få sälja och många gånger med minimerade personliga kontakter som förutsättning. Samtidigt ser vi hur många gör fantastiska insatser och fortsätter att ge service på mycket höga nivåer, trots motvinden. Den sammantagna bilden gör dock att vi väljer att skjuta upp ServiceScore 2020.

Detta innebär dock inte att vi fortsätter med vårt kall, att arbeta för att kartlägga, mäta, analysera och arbeta med service. Vi kommer förstås att lägga särskild vikt på att visa och ta fram exempel på hur man kan göra i särskilt svåra lägen som ju detta är.

Vi återkommer löpande med information om hur tidplanen för ServiceScore 2020 ser ut. Just nu ser vi en möjlighet att starta mätningen i september/oktober.

Självklart är ni alla välkomna att kontakta oss med frågor och funderingar.

En stor digital styrkekram från oss till er alla!

Anders och Satish