Vårt erbjudande – ServiceScore

Utveckla strategier för service

Tillsammans med VD/ledning definierar vi de olika stegen i kundresan utifrån modellen i ServiceScore och identifierar vilka som är kritiska för att uppfattas ge god service och nå de beslutade affärsmålsättningarna för verksamheten.

Utifrån dessa utvecklar vi strategier för den service som företaget ska ge till utvalda målgrupper hos kunder och partners.

 

Service – det bortglömda konkurrensmedlet

Tillsammans med HR-avdelningen definierar vi de olika stegen i medarbetarresan utifrån HR-processen och modellen i ServiceScore och identifierar vilka som är kritiska för att uppfattas som en intressant potentiell arbetsgivare eller som en attraktiv arbetsgivare man vill stanna kvar hos.

Utifrån dessa utvecklar vi sedan en konkret handlingsplan för att skapa en servicekultur med syfte att bl.a. öka attraktionen för företaget och höja medarbetarnöjdheten.

 

Skapa servicekoncept – det tredje benet i kunderbjudandet

Idag består de flesta kunderbjudanden av en mix som består av vara och tjänster. Många framgångsrika företag har adderat en komponent till sina koncept – service. Ett sådant företag är Systembolaget – det senaste fyra årens vinnare av ServiceScore.

Vi hjälper företag att vid behov utveckla det tredje benet i kunderbjudandet – service och säkerställer att det harmoniserar med både varumärke och övergripande strategier.

 

Projektledning i arbetet med service

Arbetet med service omfattar nästan utan undantag alla medarbetare och alla avdelningar på företaget, eftersom servicekedjan ska upplevas som en helhet av kund eller brukare. I arbetet med att involvera medarbetare och förankra strategier kan det ibland behövas en extern projektledare som svarar för koordination och drivkraft.

Vi har en bred och djup erfarenhet av att driva projekt i en mångfald av miljöer och företagskulturer.