Vårt erbjudande – ServiceScore Audit

Vilka förutsättningar finns för att ge service

Många frågor till oss handlar om vad man ska göra för att vinna ServiceScore. Hur ligger ert företag till? För att få en bra bild över sina egna förutsättningar att ge bra service genomför vi en revision – en ”Audit”.

Vi granskar ert servicearbete utifrån olika dimensioner.

  • Strategiska planer
  • Servicepolicy
  • Ledarskap
  • Medarbetarskap
  • Servicekultur
  • Kundupplevd servicenivå

Ni får ett dokument som innehåller en beskrivning av hur servicearbetet fungerar samt rekommendationer för utveckling.