Det kan löna sig att ta hjälp!

När Grant Thornton samordnade sina verksamheter i nya lokaler på Sveavägen i 20 fanns det en klar idé som skulle inlämmas i lokalerna – de skulle bli en av Stockholm viktigaste mötesplatser för ägarledda företag, dess ägare och ledning.

Sagt och gjort! Först skapades hela infrastrukturen med mötesrum, mingelytor och hörsal och sedan skapades ett program med fyllt med kunskap och inspiration som täcker de flesta aspekter som ett företag och dess ägare behöver för att lyckas med sin verksamhet.

Här hade säkert många andra företag nöjt sig, men Grant Thornton gick ett steg till. Någonstans fanns insikten att det inte enbart är kunskap som får människor och företag att växa, utan det krävs lite mera. Precis som med andra späda plantor krävs det att det skapas förutsättningar för att växterna ska trivas för att de ska gro och frodas. Till skillnad från växtrikten frodas dessutom företagande om det sker korsbefruktning mellan olika arter.

Den sista biten blev därför att skapa trivsel och som bekant går detta inte att få till genom ett reglemente eller ett dataprogram från Microsoft, det skapas genom mänsklig omsorg. Medarbetarna, rådgivarna, är givetvis en viktig pusselbit, men deras viktigaste serviceverktyg är kompetens och tillgänglighet.

Kärnkompetensen hos en konsultverksamhet ligger inte i att skapa trivsel i en mötesplats. Med denna insikt beslöt man att lägga ut reception och andra service funktioner på entreprenad och det visade sig vara ett sjusärdeles smart drag. Om man skulle mäta och jämföra mellan liknande verksamheter (och av en händelse har vi just ett sådant verktyg), är vi övertygande att Grant Thorntons Stockholms kontor skulle komma på en väldig hög om inte den högsta placeringen.

Utfallet? Under ett år har Grant Thornton mer än 225 kundarrangemang och tusentals kundmöten i sina lokaler. Alla arrangemang utvärderas med hjälp av kunderna och i dessa utvärderingar ingår även infrastruktur och service, inte bara den kompetens som förmedlas.

Hemligheten? Att ha en tydlig idé kopplat till den övergripande affärsidén, ta hjälp från proffs och vara tydlig med sina förväntningar. En lärande process där resultaten återförs i syfte att ständigt förbättra. Då blir det en naturlig del av erbjudandet – precis som det ska vara!

Satish