Arbetsförmedlingen och Skatteverket – ytterligheter på samma skala

Kan inte låta bli att fascineras av den senaste tidens händelser och turer kring Arbetsförmedlingen och Angela Bermudez-Svankvist. Att denna myndighet inte är så populär är inte särskilt överraskande. Desto mer anmärkningsvärt är argumentationen och analysen av det uppkomna läget. Istället för att söka förklaringar och orsaker blir det som alltid ett enda stort politiskt käbbel. Som alltid söker man EN skyldig. I vissas ögon är den skyldige generaldirektören i andras är det regeringen. Ingen har rätt!

I en intervju med Svenska Dagbladet försöker Angela Bermudez-Svankvist bortförklara det låga förtroendet med att det är de som inte har att göra med Arbetsförmedlingen som ger de låga siffrorna. Här tror jag faktiskt att hon har en poäng. Problemet är i så fall bara hur i all världen de som inte har någon kontakt med Arbetsförmedlingen kan ha fått denna negativa bild. Enligt generaldirektören är såväl arbetssökande som arbetsgivare positiva och i så fall måste det vara någon annan som sprider de negativa osanningarna. Är det oppositionen, som ju har allt att vinna på att påvisa regeringens oförmåga att hantera den kanske viktigaste valfrågan, nämligen sysselsättningen. Eller är det kanske Arbetsförmedlingens konkurrenter som misskrediterar för att få mer ”business” till sig själva? Förutom att det handlar om båda dessa grupper så är jag övertygad om att även Arbetsförmedlingens kunder bidrar genom att återge sina egna erfarenheter.

Oavsett varifrån den negativa bilden kommer ifrån så måste Arbetsförmedlingen göra jobbet från grunden. Inse att det finns andra aktörer som erbjuder samma tjänster. Lika lite som Arbetsförmedlingen ensam kan ta åt sig äran över minskad arbetslöshet ska man ensam stå som skyldig när siffrorna går åt fel håll. Istället för att stirra sig blind på hur många arbeten som förmedlas bör man istället fokusera på HUR de förmedlas!

Skatteverket kommer aldrig att vinna några tävlingar när den mest populära tjänsten ska utses. Däremot har de lyckats i arbetet med att möta skattebetalarna, eller sina kunder, på ett bra sätt. Det är därför Skatteverket enligt allmänheten har den högsta servicenivån enligt den senaste ServiceScore-mätningen i april 2013 (drygt 2000 svar). Antagligen är det av samma anledning som Arbetsförmedlingen hamnar allra sist i samma mätning, fast då förstås tvärtom.

Alla vet vem Angela Bermudez-Svankvist är, men vem vet vem Ingemar Hansson är? Visst beror mycket på chefen, men i arbetet med att ge service på hög nivå krävs det att många chefer levererar. Tyvärr är det bara vara i negativa sammanhang som högsta chefen lyfts fram. Det är förstås ingen annan som har gjort fel. Hörde precis nu på nyheterna av LO-chefen att Arbetsförmedlingen kan så mycket mer. Måste vara frustrerande att gå till jobbet och känna att man underpresterar och inte vilja göra något åt det. Det fina med service är att alla kan prestera, HELA tiden, om man vill.

Foto: Magnus WENNMAN/Getty Images

En av lösningen på Arbetsförmedlingens problem skulle enligt den förra chefen vara att dela myndigheten i en kontrollerande del och en utförande del. Detta skulle enligt min mening bara ytterligare fjärma verksamheten från verkligheten. Mitt tips till den nya chefen är att istället snegla på konkurrenterna och börja prata kunder istället för arbetssökande och arbetsgivare. Sist men inte minst bör man sätta upp realistiska och efterfrågade servicemål för verksamheten. Ge medarbetarna en insikt om hur de kan ge serviceupplevelser, när de kan ge dessa och sist men inte minst verktyg och befogenheter att agera.

Anders