Att missa är mänskligt – att reparera en miss är service!

Jag hjälper en god väns dotter som funderar på att bilda bolag kring sin verksamhet istället för att vara anställd. Eftersom verksamheten är lite speciell och hon verkar i flera länder så finns det många frågor kring hur inkomster och kostnader för inkomstens förvärvande ska redovisas.

Tog därför kontakt via Skatteverkets hemsida och bad om fördjupad rådgivning på en rad specifika frågor. Eftersom verket har fått så bra betyg i vår årliga ServiceScore var förväntningarna höga.

Efter några dagar kom ett svar, som tyvärr inte var så tydligt för mig som lekman och önskan om förtydligande skickades därför i retur till den ansvariga tjänstemannen. Han svarade inte utan en annan skickade ett mail att jag fick nöja mig med det svar jag redan fått. Eftersom det första svaret inte hjälpt mig så blev jag inte klokare av detta något bryska svar.

Trägen vinner och via en påstötning till ringer det plötsligt i telefonen. Det är Jonny som skickade det första mailet. Han har förstått att jag inte var nöjd med svaret och ringer istället upp – första plus i kanten.

Efter att ha rett ut var otydligheten i svaret låg gick han sedan igenom mina frågor igen och gav väldigt tydlig vägledning moment för moment. Det som bara 15 minuter tidigare varit fikonspråk, blev både logiskt och begripligt. Andra plus i kanten.

När vi avslutade samtalet visste jag i princip hur vi skulle agera för den unga modellen oavsett om hon tog inkomst som lön eller i bolag.

Nästa förmiddag kom en förfrågan om problemet var löst och om jag var nöjd med de svar jag fått. Tredje plus i kanten.

Vi har under de tre senaste åren sett att Skatteverket toppar svenska folkets val när det gäller vilken myndighet de anser ger bäst service. Från momenten i den egna kundupplevelsen kan jag förstå varför de nått denna position. De lever upp till devisen lös problemet – svara inte bara på frågan. Som kronan på verket ökar oddsen att den unga damen kommer att göra rätt – både för sig och i din deklaration.

En reflektion – om man låter den som varit otydlig eller gjort ett misstag vara den som rättar till desamma kanske man ökar incitamentet att göra rätt. Idag är det ofta någon annan som ska ta ansvar för andras agerande.

Satish