ServiceScore skapar ringar på vattnet!

Under de senaste fyra åren har vi arbetet för att inspirera, undervisa och implementera ett konsekvent och strategiskt synsätt kring företags arbete med service och kundbemötande.

Ett av våra media har varit att på vår hemsida och i sociala media berätta om serviceupplevelser, både bra och mindre bra men alltid i syfte att dra lärdom av dem.

Vi har förstått att många följer våra olika plattformar och allt oftare får vi återkoppling från personer som läst om de situationer och de företag som vi beskriver. Däremot är det inte så ofta vi får tillfälle att ha en konstruktiv dialog med ansvariga chefer från de aktuella bolagen, men det händer.

Ett av dessa skedde helt nyligen och var med anledning av de två inslagen om Orrefors/Art Glass Vista och senare även George Jensen. Det var vd på Orrefors som ringde upp och fick bakgrunden till blogginlägget och som sedan återkopplade vad som hänt i ärendet.

sat_3Det som var speciellt glädjande var inte enbart återkopplingen genom ett telefonsamtal, utan att han använt fallstudien som ett underlag att tydliggöra hur man från Orrefors och gentemot både konsumenter/kunder och sin återförsäljare såg på kundbemötande och service. Han kunde också berätta hur man ganska handfast hade reviderat rutinerna samt hur Orrefors fick mycket bättre koll på hur köpare av deras produkter uppfattar framförallt avvikelser från normen.

Vi brukar skriva att det är oundvikligt att det från tid till annan sker misstag som drabbar kunder i alla verksamheter, det är hur företaget väljer att hantera dessa avvikelser som lägger grunden till en riktigt framgångsrik verksamhet. Det har ett extra starkt internt signalvärde när det är ledningen som personligen engagerar sig i frågor som rör service, istället för som i många verksamheter säga att det är viktigt för att sedan i handling visa motsatsen.

sat_2Om fall från verkligheten möts av en isande tystnad eller ännu värre att ledningen skyller allt på medarbetare i frontledet som saknar utbildning, mandat och verktyg – finns en uppenbar risk att detta beteende sprider sig vidare till resten av organisationen. Vi har tidigare beskrivit några företag där man har anammat strategin att fördröja eller inte alls svara på kundernas frågor eller synpunkter i en from förhoppning att dessa tröttas ut och därmed inte finns.

sat_1En händelse som kanske starkast visar hur ledningen präglar en organisation var mötet med Lufthansas organisation i Frankfurt, när en försening från Stockholm missade nästa anslutning till Zagreb i Kroatien. Det var bara att vända hem till Stockholm och trots att det var Lufthansa som orsakat förseningen, gick det inte att få åka hem på ett tidigare flyg eller ordna en telefonuppkoppling trots att personalen höll med om att detta var en rimlig konsekvens. Det fanns nämligen inte i deras manual och som de sa – vi har lärt oss att improvisera för att skapa nöjda kunder kan kosta oss jobbet. Så numera fokuserar vi på att följa manualen även om vi vet att det är fel.

sat_4Andra gånger har vi mötts av både hot och tillrättavisningar från företag som får dåliga värden eller lyfts fram i mindre god dager. De som anser att våra mätningar är fel eller upplevelserna missvisande har inte lärt sig en viktig sak – det är kundens uppfattning som alltid har tolkningsföreträde i dessa fall.

Man skulle kunna säga att till de tre senaste exemplen har ringarna på vattnet inte nått ännu eller så har man rest översvämningsskydd. Men den som aldrig vill riskera att bli blöt kommer å andra sidan aldrig att bli en bra simmare. Företagsledningar som vd på Orrefors har enligt vår mening betydligt större förutsättningar att hålla sitt företag flytande.

Satish, Stockholm i Januari 2016