ServiceScore skapar ringar på vattnet!

Under de senaste fyra åren har vi arbetet för att inspirera, undervisa och implementera ett konsekvent och strategiskt synsätt kring företags arbete med service och kundbemötande.

Ett av våra media har varit att på vår hemsida och i sociala media berätta om serviceupplevelser, både bra och mindre bra men alltid i syfte att dra lärdom av dem.

Vi har förstått att många följer våra olika plattformar och allt oftare får vi återkoppling från personer som läst om de situationer och de företag som vi beskriver. Däremot är det inte så ofta vi får tillfälle att ha en konstruktiv dialog med ansvariga chefer från de aktuella bolagen, men det händer.

Ett av dessa skedde helt nyligen och var med anledning av de två inslagen om Orrefors/Art Glass Vista och senare även George Jensen. Det var vd på Orrefors som ringde upp och fick bakgrunden till blogginlägget och som sedan återkopplade vad som hänt i ärendet.

sat_3Det som var speciellt glädjande var inte enbart återkopplingen genom ett telefonsamtal, utan att han använt fallstudien som ett underlag att tydliggöra hur man från Orrefors och gentemot både konsumenter/kunder och sin återförsäljare såg på kundbemötande och service. Han kunde också berätta hur man ganska handfast hade reviderat rutinerna samt hur Orrefors fick mycket bättre koll på hur köpare av deras produkter uppfattar framförallt avvikelser från normen.

Vi brukar skriva att det är oundvikligt att det från tid till annan sker misstag som drabbar kunder i alla verksamheter, det är hur företaget väljer att hantera dessa avvikelser som lägger grunden till en riktigt framgångsrik verksamhet. Det har ett extra starkt internt signalvärde när det är ledningen som personligen engagerar sig i frågor som rör service, istället för som i många verksamheter säga att det är viktigt för att sedan i handling visa motsatsen.

sat_2Om fall från verkligheten möts av en isande tystnad eller ännu värre att ledningen skyller allt på medarbetare i frontledet som saknar utbildning, mandat och verktyg – finns en uppenbar risk att detta beteende sprider sig vidare till resten av organisationen. Vi har tidigare beskrivit några företag där man har anammat strategin att fördröja eller inte alls svara på kundernas frågor eller synpunkter i en from förhoppning att dessa tröttas ut och därmed inte finns.

sat_1En händelse som kanske starkast visar hur ledningen präglar en organisation var mötet med Lufthansas organisation i Frankfurt, när en försening från Stockholm missade nästa anslutning till Zagreb i Kroatien. Det var bara att vända hem till Stockholm och trots att det var Lufthansa som orsakat förseningen, gick det inte att få åka hem på ett tidigare flyg eller ordna en telefonuppkoppling trots att personalen höll med om att detta var en rimlig konsekvens. Det fanns nämligen inte i deras manual och som de sa – vi har lärt oss att improvisera för att skapa nöjda kunder kan kosta oss jobbet. Så numera fokuserar vi på att följa manualen även om vi vet att det är fel.

sat_4Andra gånger har vi mötts av både hot och tillrättavisningar från företag som får dåliga värden eller lyfts fram i mindre god dager. De som anser att våra mätningar är fel eller upplevelserna missvisande har inte lärt sig en viktig sak – det är kundens uppfattning som alltid har tolkningsföreträde i dessa fall.

Man skulle kunna säga att till de tre senaste exemplen har ringarna på vattnet inte nått ännu eller så har man rest översvämningsskydd. Men den som aldrig vill riskera att bli blöt kommer å andra sidan aldrig att bli en bra simmare. Företagsledningar som vd på Orrefors har enligt vår mening betydligt större förutsättningar att hålla sitt företag flytande.

Satish, Stockholm i Januari 2016

George Jensen plockade upp glaskrosset som Orrefors och Art Glass Vista lämnade efter sig!

Den minnesgoda läsaren kanske minns vår blogg om hur premiumvarumärket Orrefors var allt annat än just detta när det gäller deras e-handel. Detsamma gäller det företag som de lagt ut sin e-handel på – Art Glass Vista. Nu kommer del två av denna historia, för som i alla marknader är det gamla ordspråket; den enas död – den andres bröd sant.

Under den stressade fredagen och med en tydlig dead-line att möta på dagen efter – lördagen – adderas nu jakten på en ersättning på den vara som beställts och betalats men ej levererats från Orrefors. Första försöket var givetvis andra Orrefors återförsäljare, men ingen hade samma produkter hemma.

Nätet vidgades och kom nu att omfatta de ledande presentartikelföretagen i Stockholms innerstad, men ingen hade produkter på lager som kunde matcha det jag tidigare valt. Lite lätt vimmelkantig kommer jag strax före 17.45 in på George Jensens butik på NK´s nedre plan och möts av två glada och hjälpsamma tjejer. Efter en stund hittar jag med hjälp av dem en kombination av två produkter som är minst lika bra som de beställda produkterna och beslutar mig att slå till på dem för att möta nästa motgång – den ena finns inte i lager.

gj_logoFörklarar att jag behöver produkterna imorgon lördag och istället för den passivitet som utmärkte Art Glass Vista och Orrefors, utbryter full aktivitet. Den ena tjejen letar på lagerlistan i datorn och konstaterar att deras andra butik cirka 700 m från NK har de önskade produkterna i lager. Hon ringer upp dem och försäkrar sig om att produkterna verkligen finns på plats och inte bara i den digitala världen. Efter att ha frågat om det är ok för mig att gå till den andra butiken, säkrar hon dem åt mig.

gj_butikEftersom den andra butiken stänger redan 18.30 har jag nu 25 min på mig och hinner med marginal fram. Då möts jag av nästa överraskning vilken är att personalen på eget bevåg har tagit ett initiativ – de har redan slagit in båda paketen som står och väntar i en kasse. Bara att betala och ge sig hemåt.

George Jensen och Orrefors är två varumärken som vänder sig till samma målgrupp på den svenska marknaden. Den senare verkar helt fokusera på att skapa och producera produkter av högsta klass – men där stannar intresse och ansvar. Speciellt intressant att läsa att brevet om ärendet till vd på Orrefors fortfarande är obesvarat. Tanken går osökt till Monty Pytons sketch om den döda papegojan.

GJ_parrotDen förra har istället skapat en service kedja som sträcker sig bortom produkter av högsta klass – den omfattar även möten med kunden fram till och med ett lyckat köp.

Vilket av företagen tror ni har en VD som skapar rätt förutsättningar för sina medarbetare i deras kundmöten? Vilken av de två cheferna har kommunicerat vikten av både hög kvalitet på produkt och kundbemötande? På vilket företag tror ni att personalen trivs bäst? Vem tror ni fick förtroende i jakten på julklappar – Orrefors eller George Jensen? Kan det finnas ett samband mellan dessa variabler?

Satish, januari 2016