Utan möte mellan turister och företagare blir det svårt att få till affärer i Östergötlands skärgård

Östergötland har en fantastisk skärgård från Bråviken i norr ner till Tjust i söder. Även om den inte är lika bebodd som öarna utanför Stockholm finns det både på fastlandet och på öarna företagare som försöker attrahera och leva på turism. Pensionat, vandrarhem, stugor och kajaker som hyrs ut, handelsbodar, bagerier och restauranger.

I mötet med flera av dessa finns det en frustration som återkommer – det är Östgötatrafikens upplevda ovilja att transportera annat än länsbor. För i Östergötland har länstrafiken även ansvar för sjötransporter till och från öarna. Men till skillnad från t.ex. Waxholmsbolaget i Stockholms skärgård minskar man turerna på sommaren, när skolbarn inte behöver komma till sina skolor.

Linjerna i Gryts skärgård går till exempel bara måndag, onsdag o fredag som ordinarie turer. Inte varje dag och extra mycket under helgerna när turisterna kan åka. Sedan finns något som heter anropsturer. Systemet är inte helt enkelt utan bygger på att man senast dagen före bokar exakt den tur man vill åka påföljande dag, om det inte redan är fullsatt. Ibland kan man komma ut till en ö, men inte hem eftersom första turen går 06.20 och påföljande 15.25.

Enligt entreprenörerna beror detta på att man inte vill subventionera turistresorna med länets skattemedel. Detta har t.ex. gotlänningarna löst genom att de får lägre priser på färjorna är de som inte är skrivna på ön.

 

För utan att de som är verksamma inom skärgårdsturismen i Östergötland också kan utnyttja sin övärld och i vissa fall få ut kunderna till sina verksamheter, så händer en sak till – investeringsviljan minskar, antal sysselsatta minskar och i slutändan minskar även skatteintäkterna för kommun och län.

 

Så en uppmaning till de ansvariga politikerna i Östgötatrafiken – tänk bortom kostnadsställen och öppna er fantastiska skärgård för sommarturisterna så lovar jag att dessa turister kommer att öppna sina plånböcker troligen både i år och under kommande år. Fler aktiva små och medelstora företagare som törs investera och anställa ger länet tillbaka i form av ökade skatteintäkter. Vänta inte för länge för då åker turisterna till någon annan övärld som det enkelt går att komma ut till.

Satish

Gryts skärgård juli 2015

Markservice – en förutsättning för ett lyckat event och för återköp!

Var i Visby tillsammans med Grant Thornton och genomförde aktiviteter i tre dagar under årets Almedalsveckor, i direkt anslutning och samarbete med Visby Strand. Även om vi inte har summerat alla intryck så är alla inblandade parter överens om att arrangemangen och närvaron blev väldigt lyckat.

I grunden beror detta givetvis på en mycket grundlig planering, att tema och deltagare var väl utvalda och förberedda, marknadsföring både inför och under dagarna, men i det tysta gäller ytterligare en förutsättning.

 

 

Det som till stor del fick hjulen att välsmort snurra under dessa tre dagar, var personalen på Visby Strand inklusive vår tekniker Pierre. När material kommer på utsatt tid, i rätt kvantiteter och med hög kvalitet skulle den kritiska kunna säga – det är väl det man betalar för.

Kanske är det alla andra situationer som inträffar under tre kaotiska dagar som ska lyftas fram;

  • När vi inte hade förutsett vad vi behöver.
  • När mat och dryck behövde fyllas på utöver det som beräknats för att de kommer fel antal.
  • När vi improviserar och vill ändra det som redan har bestämts.
  • När vi plötsligt behöver en stor skål för att anordna en lottdragning.
  • När vi behöver en lugn vrå för att förbereda en större dragning och många andra tillfällen.

Inte någon gång under dessa dagar hörde vi antydan till att det var ett problem eller att det skulle vi ha tänkt på innan. Istället möttes vi av både hjälpsamhet och problemlösning – så att vi kunde ägna oss åt det vi var där för att göra.

Det är lätt att ta denna markservice för givet – speciellt när den fungerar, men säkert har vi alla varit med om situationer där man tvingats genomföra event och arrangemang i kraftig motvind från den organisation som är satt att hjälpa.

Jag är dessutom övertygad om att det faktum att allt löpte så friktionsfritt kommer vara en viktigt argument som läggs i vågskålen när återkommande företag väljer att lägga sina event i Almedalen 2016. En bonus i sammanhanget att Visby Strand bygger en buffert eller säkerhetszon för den dag då något inte fungerar i värdekedjan. Med deras historik är det oerhört mycket enklare att förlåta vid ett sådant tillfälle.

Satish, juli 2015